Customer Sign-in System (NailsCheck-In)

Nailscheckin)
NailsCheck-In là ứng dụng quản lý và chăm sóc khách hàng trên Ipad cho các salon. Hệ thống bao gồm những chức năng chính sau đây:
  • Thay thế tờ giấy check-in truyền thống để tiện quản lý khách ra vào tiệm.
  • Thu thập và lưu trữ tên, cellphone và email khách hàng.
  • Quản lý và cung cấp các báo cáo về tình hình khách hàng của tiệm: new customer, regular customer, long time no see customer ... giúp chủ đưa ra các chiến lược kinh doanh hợp lý.
  • Nhận dạng khách hàng mới, khách hàng có hẹn và khách referral.
  • Có công cụ giúp tăng good review trên Yelp, Facebook or Google và ngăn chặn các review xấu.
  • Gởi message cảm ơn mỗi lần khách ghé thăm tiệm và lấy ý kiến khách hàng.
  • Gởi tin nhắn promotion cho khách theo ý chủ tiệm nhằm tăng lượng khách, giữ khách, kéo khách bỏ đi về lại tiệm, và cạnh tranh tốt hơn với các tiệm lân cận.
Để biết thêm thông tin hoặc để được hướng dẫn cài đặt trên Ipad xin liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua email sales@nailsolution.us hoặc số phone: (480) 273-9122; (714) 677-7808 ; (877-489-5667).

Features and Pricing:


ECONOMY PLAN DELUXE PLAN
One time license and setup fee: $99 or FREE* $99 or FREE*
Monthly fee: $0 $59
Basic features (check-in, waiting list, storing customer info, report....): YES YES
Real-time update and multi-station: YES YES
Unlimited Customer Check-in: YES YES
Life-time support: NO YES
Help increase good review on Yelp, Google, Facebook NO YES
Send confirmation and reminder message NO YES
Send promotion or large number of messages: NO
YES
(up to 2000 sms/month)
*$99 license and setup fee will be waived if you are using our merchant service (máy cà thẻ) or if you are using our POS System (Nailsolution); NailsolutionPlus.
Để biết thêm thông tin hoặc để được hướng dẫn cài đặt trên Ipad xin liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua email sales@nailsolution.us hoặc số phone: (714) 677-7808 ; (480) 273-9122.

Xem video


Một Vài Hình Ảnh:(nhấn vào hình để xem)


Sign-Up For This Service:Để biết thêm thông tin hoặc muốn được hướng dẫn cài ứng dụng NAILSCHECK-IN trên Ipad của quý vị, xin liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua email sales@nailsolution.us hoặc số phone: (480) 273-9122; (714) 677-7808 ; (877-489-5667).

© 2013 - .NailSolution