Gift card
FREE
(Khi sử dụng dịch vụ làm website với chúng tôi)

Digital Menu for TV and Tablet

Tặng ngay bảng giá điện tử khi đăng ký làm website với chúng tôi. Nội dung của bảng giá điện tử này có thể sử dụng để display/monitoring trên TV hoặc trên Tablet nhằm mục đích quảng cáo và thông tin giá cả cho khách hàng. Nội dung và giá cả có thể thay đổi một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Để biết thêm thông tin xin liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua email sales@nailsolution.us hoặc số phone: (714) 677-7808 ; (480) 273-9122.

Ask for more info about our website:


Ask for more info about our website:Để biết thêm thông tin hoặc muốn được demo, xin liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua email sales@nailsolution.us hoặc số phone: (714) 677-7808 ; (480) 273-9122.

© 2013 - .NailSolution